Türk Heykel San'atında Zeker Problemi

Türk Heykel San’atında Zeker Problemi 

          1

Ulus Baker: Heykel taşı kandırmaktır.

          2

Rodin: Taşı elime alıyorum, fazlalıklarını atıyorum, heykel çıkıyor ortaya.

Mehmet İşten: Taşın fazlalığı yoktur.

          3

Ben: Heykeltraşlar düşüncesiz insanlar. Üç kıta’da at koşturmuş kahraman atalarımızı içine düşürdükleri durumu görünce üzülmekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Şöyle bir atasözü vardır: Ne Şam’ın şekeri ne Arabın zekeri. Yani yüce gönüllü atalarımız Arabın zekerine varıncaya kadar düşünen ince görüşlü insanlarmış. Üstelik şekerle zekeri yan yana düşünen hayal gücü de cabası. Şimdi bazıları şekerle, Arabın zekerinden bahseden atalarımızın erkekliğini sorgulayacaktır. Öyle olsa sen nereden doğacaktın a cibiliyetsiz!

Ferdinand Saussure, konuyu yaratan bakış açısıdır der. Bu heykeltraşlar yüzünden -hangi akla hizmettir bilinmez- atalarımız Arabın şekeri, zekeri derken kendileri zekersiz kalmışlardır. Mesela bir heykeltraş koskoca Kurtdereli Mehmet Pehlivanın heykelini yapıyor, kaş göz, boy pos, endam her şey besbelli özene bezene yapılmış. Gerçeğe uygun bir biçimde(!) devasa bir heykel, kollar, bacaklar, pazular… Fakat iş oraya gelince yok. Yani ne demek bu şimdi? Koskoca Kurtdereli Mehmet Pehlivanın zekeri yok muydu? Tabii bu durum halk arasında söylentilere sebep oluyor. Bazı kötü niyetli zevat da kıs kıs gülüyor. Birçok duyarlı yurttaşımız gerekli yerlere müracaat etmişlerse de yetkililer hep ilgisiz kalmışlardır. İşte –noktasına virgülüne dokunmadan- bir şikayetname:

TC. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHABERE SİSTEMLERİ İŞLETME BÜRO AMİRLİĞİ
E-MAİL İHBAR TUTANAĞI

Gönderen : MEHMET EMİN Y. 
Konu: Atatürke meydanlarda hakaret
Ip No : 78.164.9.X
Tarih : 21-08-2011 03:15:26 Mesaj no:15511082108

Mesaj: Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanım bakanlarım... Askerde arkadaşımın cinsel organlarına bakıp, cinsiyet tayin eden bu ülke.. asker arkadaşımın bölük içinde rencide edilmesini, ben de onun arkadaşı olduğum için benim ve memleketimin adı asker arasında kötüye çıkmışdır. arkadaşımın adı ve memleketinin kötüye çıkdığı gibi!!! Türkiye cumhuriyetinde cinsiyet yukarıdaki şekilde bakıldığı için. Son zamanlarda Atatürke GAY denilmesinin nedeni de aşağıda yazdığım Olay yüzündendir. Atatürkün Yurt Genelinde Meydanlarda bulunan heykellerinde cinsiyet organı olmadığı için Türkiye cumhuriyetinde ve dünyada cinsiyet tayini cinsel organa bakılarak doktorların onayı ile yapıldığı için. Atatürkün Meydanlarda bulunan Tüm heykellerinde cinsel organ olmadığı görülmüş ve bu durum GAY denmesine NONOŞ denmesine kadar varmışdır. Heykelleri yapanlar Bu duruma sebep oldukları için Tüm heykeltraşcılardan ve ülke genelinde bu cinsiyetsiz heykelllere onay veren Tüm yetkililer hakkında anayasada ki yasa gereği Atatürke alenen hakaretten yargılanmalarını arz ederim.....Atatürk Tüm dünyaya cinsiyetsiz olarak Lanse edilmişdir.Bu durum da yukarda ki GAY ,NONOŞ gibi olumsuz sözlere ahlak dışı sözlere kadar gelmişdir....lütfen gereğini yapınız...saygılarımla.

Mehmet Emin Y. - Fatih Mah.z. sok No; X Trabzon

D A Ğ I T I M:

G E R E Ğ İ :
KOM Şube Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü

 

Ben: Öbür yandan eski yunan heykelleri müzelerimizde dal taşak, gururla sergilenmektedir. Bir Barbaros’a, şanı büyük Osman Paşa’ya gareziniz nedir?

Öbür ben: Barbarlarda heykel yoktu. Heykel şehir işi. Eski Yunan şehirlerinden kalan heykellerde erkeklik organı söz konusuyken iş kadına gelince değişir. Bu ise aslında uygarlığın erkek temelini gösterir.

Başka ben: Niye acaba koca koca paşa heykellerinde zeker yok? Belki de zekerin bu yüce insanları sıradanlaştırabileceği düşünülmüş. Bu, büyük fikir ve mücadeleleri temsil eden insanların biz fanîler gibi düşen, kalkan, yatan, sıçan insanlar olarak resmedilmesinde mahzur görülmüş.

Bir başka ben:Yüce Türk milleti hiç şüphesiz erkek bir millettir,heykeli yapılan Türk büyüklerinin de muhakkak ki erkekliğinden sual olunamaz.Öyleyse zekersiz yapılan bu heykelleri;’erkekliğin’ cinsi fiziki bir şey olmaktan öte aslında tarihsel,sosyal,kültürel ve ideolojik bir olgu olduğundan hareketle bağlamına oturtabiliriz.Öyle ya ‘erkeklik’ cinsel bir çerçeve içinde dursaydı bir millet büyüğü ‘erkek’in  heykelinde zeker ille göze sokulmak istenen bir şey olurdu.

Dolayısıyla bu heykeller zekersiz de erkektirler.Daha doğru bir deyişle kendilerini bir memeli hayvan türü olarak insan’laştıran zekerden de kurtuldukları oranda erkektirler.

Öteki ben: Günümüzde şehir meydanlarındaki heykeller ya bir anlam ortaya koyarlar ya bir şeyi anlatırlar: Özgürlük, bağımsızlık, mücadele, sevgi, birlik vb.

Biri, hiçbir anlamı olmayan, hiçbir şey anlatmayan bir heykel yapsa kuşkusuz gerçeğe çok uygun bir heykel olurdu. Buna karşılık çoğu insan böyle bir heykeli hayret ve şaşkınlıkla karşılardı. Böyle bir heykel olsa ona şöyle bir baktıktan sonra onu belki de yan yatırıp üzerine oturur çay kahve içip sigara tüttürürdük.

Çocuklar bu heykele uygun bir oyunu mutlaka bulur, üzerinde oynayıp zıplarlardı.

Remzi Gürkan / anarşist gazete sayı 4, mayıs 2013

Kapat